Blog

Българската стъкларска промишленост ще бъде представлявана от Асоциацията на производителите на стъкло в България.

Асоциацията на производителите на стъкло в България обединява членовете на стъкларската индустрия в България. Основната цел на асоциацията е да представлява интересите на цялата българска стъкларска индустрия както в страната, така и в Европейския съюз.

Българската стъкларска промишленост постигна голям напредък през последното десетилетие, благодарение на инвестициите на производителите, особено в плоско стъкло, автомобилно стъкло и стъклария. Създаването на тази асоциация е важна стъпка напред. Асоциацията ще подкрепи индустрията чрез своя опит и ще се стреми да бъде ефективна платформа за справяне и преодоляване на предизвикателствата в индустрията. Асоциацията ще представлява българската стъкларска индустрия в ЕС

Лидия Шулева, председател на Асоциацията.

Асоциацията на производителите на стъкло в България бе официално регистрирана на 26 юни 2017 г. в София и проведе първото си редовно събрание на 25 септември 2017 г.