ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ-ЕАД

Завод на Тракия Глас България – ЕАД

ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ-ЕАД

Завод за Плоско стъкло

Заводът за производство на плоско стъкло е първото по рода си функциониращо съоръжение на Балканите. Плоското стъкло е високо технологичен продукт, който отговаря на разнообразните изисквания на различните индустрии, и най-вече на строителния и автомобилния сектор. Продуктовата гама се състои от прозрачно и цветно плоско стъкло с различни дебелини. Плоското стъкло се използва и в енергийния сектор, особено при слънчеви колектори и генерирането на енергия в слънчевите клетки. С нарастващите изисквания и потребности от икономия на енергия и опазване на околната среда, плоското стъкло придобива много по-голямо значение поради приноса му за енергийната ефективност на сградите.

Линия за Огледала

Линията за производство на огледала произвежда продукти, предназначени за мебелната и строителната индустрия.

Производството на огледала е по екологичен метод, без използване на вредни за околната среда вещества.

Линия за Ламинирани стъкла

Линията за производство на ламинирани стъкла произвежда стъкла с различни якостни характеристики, предназначени за мебелната и строителната индустрия.

Линия за стъкла с покритие

Линията за производство на стъкла с покритие произвежда продукти с различни топлоизолационни и слънцезащитни свойства. Използват се в строителната индустрия и допринасят за постигане на енергийна ефективност на сградите.